italya vize başvuru formu

İtalya Vize Başvuru Formu

İtalya’ya seyahat gerçekleştirecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, seyahatlerinin amacına uygun olarak İtalya ulusal veya İtalya vize başvuru formu ilgili alanları doldurarak, İtalyan büyükelçiliği ya da konsolosluğuna vize başvurusunda bulunmalıdırlar. İtalya vize başvuru formu büyükelçilik ve konsolosluk makamlarından, resmi web siteleri üzerinden veya vize aracı firmalarından temin edilebilir.

Vize başvuru formu İtalyanca ve Türkçe düzenlenmiş olup, 4 sayfadan oluşmaktadır. Formun en son sayfasında sunulan bilgilerin ve vize koşullarının kabul edildiğine dair maddeler ve açıklamalar bulunmakta olup, bu bilgilerin vize başvurusunda bulunacak kişi tarafından dikkatle okunması gerekmektedir. Yayınlanan maddeler formun imzalanması ile birlikte kabul edilmiş sayılır. İtalya vize başvuru formu ile beraber istenilen belgelerin de konsolosluğa hazırlanarak teslim edilmesi gerekmektedir. Formlar tek başına kabul edilmez ve vize süreci yürürlüğe girmez. Başvuruda bulunan kişiler reşit bireyler değilse, formlar yasal velileri tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Reşit olmayan bireylerin imzaladığı formlar geçersiz sayılacaktır.

İtalya vizesi başvurusunda bulunan kişilerin vizeleri, İtalya vize başvuru formu ve evrakların tesliminden itibaren 3 ile 15 iş günü içerisinde verilmektedir. Türkiye ve İtalya resmi tatilleri haricinde başvurular hafta içi her gün konsolosluğa yapılabilmektedir. Vizesi onaylanan pasaportlar sahiplerine konsolosluğun belirttiği saat aralığında taraflara teslim edilecektir.

Vize başvuru formunda yer alan bilgiler ve form doldurma işlemi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar şöyledir:

– Kişisel Bilgiler / Pasaport Bilgileri:

Vize başvuru formunda yer alan kişisel bilgiler alanına pasaport üzerinde yer alan kimlik bilgileri yazılmalıdır. Bu alanda yazılan bilgilerin pasaport bilgileri ile uyumsuz oluşu, vize başvurularının reddedilmesine yol açar. Kişisel kimlik bilgileri ve kimlik numarası ilgili alanlara yazıldıktan sonra pasaport numarası, pasaportun alındığı tarih ve yer bilgileri, pasaportun geçerlilik süresi, pasaportun türü yazılmalıdır. Eğer kişiler başka bir milliyetin pasaportuna ve vatandaşlığına sahipse, İtalya vize başvuru formu bu bilgiler ışığında doldurulmalı, hangi milliyete mensup olunduğu kişisel bilgiler alanında belirtilmelidir.

İtalya’ya seyahat gerçekleştirecek kişilerin pasaport süreleri seyahatleri doğrultusunda en az 1 yıl olmalıdır. Pasaport süresi, seyahat dönüş süresinden en az 6 ay önce olması, vize onay sürecinde konsolosluk yetkilileri tarafından göz önüne alınan bir unsurdur. Vize başvurusu öncesinde vize talep edecek olan kişilerin pasaport sürelerini bu duruma göre uzatarak başvurmaları, vize onayı açısından önemli bir noktadır.

– İletişim ve İkamet Bilgileri:

Vize başvurusu formunda bireyler sürekli ulaşılabilir oldukları iletişim numaralarını, e-mail adreslerini ve resmi ikametgah bilgilerini yazmak durumundadırlar. Eğer kişiler farklı adreslerde bulunuyorsa bu yerlerin adreslerini açık bir şekilde ifade etmeli, yazışma ve iletişim kurulması gerektiği takdirde hangi kanallardan kendilerine ulaşılabileceğini açıklamalıdırlar.

Mesleki bilgiler ve iş adresleri bu alanın altında bulunan kısımda yer almaktadır. Kişiler güncel iş ve meslek bilgilerini, iş yeri adreslerini yazmalıdırlar. Vize başvurusunda bulunan kişi öğrenci statüsünde ise eğitim gördüğü kurumun adres bilgilerini bu alanda doldurarak bir sonraki aşamaya geçebilirler.

İtalya vize başvuru formu nasıl doldurulur

– Seyahat Bilgileri ve Nedenleri:

İtalya seyahati için konsolosluğun dikkat ettiği en önemli noktalardan birisi kişilerin İtalya’ya hangi amaçla ziyaret gerçekleştireceği ve seyahatlerinin bilgileridir. Turistik, sağlık, eğitim, iş ve diğer seyahat türlerinden en uygun seçenek işaretlenmelidir. Eğer bu amaçlar dışında bir amaçla İtalya’ya seyahat gerçekleştirilecek ise takip eden alanda seyahat nedeni açıklanmalıdır. Oturma izni, aile birleşimi ve çalışma gibi nedenlerle gerçekleşecek olan seyahatler için vize başvuru formları uygun açıklamalarla doldurulmalı ve konsolosluktan bu doğrultuda belgeler talep edilerek vize başvurusunda bulunulmalıdır.

Eğer İtalya’ya gerçekleşecek seyahatte diğer Avrupa ülkeleri de ziyaret edilecekse, bu ziyaretleri rotası ve süreleri konsoloslukla paylaşılması gerekli bilgiler arasında bulunuyor. İlgili yerlere yapılacak ziyaretlerle ilgili ulaşım ve konaklama rezervasyonları vize başvuru formuyla beraber konsolosluğa teslim edilmelidir.

– Akraba ve Sponsor Bilgileri:

Vize başvurusunda bulunan kişilerin İtalya’da ikamet eden akrabaları veya tanıdıkları bulunuyorsa bu alanda bu kişilerin kişisel ve adres bilgileri, akrabalık derecesi gibi bilgiler paylaşılmalıdır. İş daveti ile gerçekleşecek olan seyahatlerde, davette bulunan firmanın ismi ve yetkili kişi bilgileri, bu alanda gösterilen yönergeler eşliğinde doldurulmalıdır. Davetiye üzerine İtalya’ya gidecek olan kişiler kendilerine gönderilen davetiyeyi başvuru belgeleri arasına ekleyerek konsolosluğa teslim etmelidir.

Seyahat masrafları bir başkası tarafından karşılanacak ise, sponsor bilgileri istenilen bilgiler ışığında doldurulmalıdır. Vize başvuru formunda seyahat masraflarının nasıl şekillerde karşılanacağına dair maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler en uygun seçeneklerle işaretlenmeli, ek bir durum söz konusu ise ilgili alanın altında bulunan kısıma açıklamalar yazılmalıdır. Seyahat masrafları ziyareti gerçekleştirecek olan kişi tarafından karşılanacaksa, kişisel mali bilgiler bu alanda yazılarak, istenilen tüm mali durum evrakları konsolosluğa sunulmalıdır.

– İtalya Vizesi için İstenilen Belgeler

Vize başvuru formuyla birlikte konsolosluk tarafından talep edilen belgelerin listesine konsolosluktan, büyükelçilikten, fahri konsolosluklardan ve aracı vize acentelerinden ulaşılabilir. Vize onay sürecinde konsolosluk yetkilileri bu belgelere ek belgeler talep etme hakkına sahiptir ve kişiler bu belgeleri sunmakla yükümlüdür. Seyahat süresini kapsayan özel sağlık sigortası kişiler tarafından yaptırılmalı ve bilgileri başvuru evraklarının arasına eklenmelidir.

Konsolosluk yetkilileri gerekli gördüğü takdirde adli duruma dair bilgiler ve belgeler talep etme hakkına sahiptir. Eğer önceki İtalya ziyaretleri sırasında kişiler adli bir olaya karışmış ise, formun en son kısmında bulunan alana gerekli açıklamalar doğru bilgiler ışığında yapılmalıdır. Formun en son kısmına daha önceden yaşanan vize reddi durumları ve gerekçeleri, formda yer almayan ancak önemli olduğu düşünülen bilgiler ve özel durumlar yazılmalıdır. Bu bilgilerin konsolosluk ile paylaşılması ve gerekli evraklarla ispatlanması vize onayı açısından önem taşımaktadır.

– İtalya Vize Ücretleri:

İtalya vize ücretleri talep edilen vize türüne göre farklılık göstermektedir. Ücretler konsolosluğun yayınladığı banka hesap numaralarına, talep edilen vize türüne uygun rakamlarla ve açıklamalarla yatırılmalı, banka dekontu İtalya vize başvuru formu ve diğer belgelerle konsolosluğa teslim edilmelidir. Vize talebi reddedilen kişiler, vize ücretlerinin iadesini talep edemez ve ödediği ücreti alamaz, gelecek başvurularda vize ücreti tekrar kullanılamaz. Yeniden yapılacak vize başvuruları için kişilerin tekrar ilgili hesap numaralarına ödeme yapması gerekmektedir.

– Diğer Bilgiler

İtalya’ya seyahat gerçekleştirecek olan kişiler evraklarını tamamladıktan ve formu doldurduktan sonra ilgili kuruma teslim etmelidirler. Başvuru formunda yer alan imza ve tarih alanları farklılık göstermeyecek şekilde doldurulmalıdır. Başvurunun yapıldığı yer ve tarih bilgisi güncel bilgiler olmalı, başvuru sahibi kişisel imzasını atmalıdır. Formda iki adet imza alanı bulunmaktadır ve bu alanlarda farklı imzalar kullanmak başvuruların geçersiz sayılmasına neden olacaktır.

Vize başvuru formunun sağ alanı konsolosluk yetkilileri tarafından doldurulması gereken alandır. Bu alan İtalyanca dilinde düzenlenmiş olup, başvuruda bulunan kişiler tarafından kesinlikle doldurulmamalıdır. Bu alanda yanlışlıkla bir doldurma işlemi yapılmışsa yeni form talep edilmeli ve form doldurma işlemi tekrarlanmalıdır. Vize başvurusunda bulunan kişiler, vize başvuru formu üzerinde silme, düzeltme işlemi yapmamalı, yanlış yazımlar yaşanması durumunda yeni form düzenlenmelidir. Gerektiği takdirde form doldurma işleminin bir uzman veya gözetmen eşliğinde yapılması tavsiye edilmektedir.

İtalya Vize Başvuru Formu S.S.S

İtalya Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

İtalya vize başvuru formu yetkili vize başvuru merkezlerinde uzman vize danışmanları eşliğinde doldurulmalıdır. Eksik ve hatalı bilgi verilmemelidir.


İtalya Vize Başvuru Formu PDF Nereden İndirilir?

İtalya Schengen vize başvuru formu yetkili vize başvuru merkezlerinde PDF olarak indirilerek de doldurulabilir.


İtalya Turistik Vizesi Ücreti Nedir?

İtalya kısa süreli turistik vizelerinde konsolosluk harcı 80 Euro’dur. 2021 yılında geçerli olan İtalya vizeleri ücretleri şu şekildedir:

2021 Yılı İçin Belirlenmiş İtalya Vize Ücretleri

✅ İtalya Turistik Vize Ücretleri 80 Euro
✅ İtalya Ticari Vize Ücretleri 80 Euro
✅ İtalya Aile Ziyaret Vize Ücretleri 80 Euro
✅ İtalya Aile Birleşimi Vize ve Çalışma Vize Ücretleri 140 Euro

 

Türü Vize Harç Ücreti Başvuru Hizmet Ücreti Danışmanlık Hizmet Ücreti Toplam Vize Başvuru Bedeli
Turistik Vizesi 80 Euro 30 Euro 30 Euro 140 Euro
Ticari Vizesi 80 Euro 30 Euro 30 Euro 140 Euro
Aile Arkadaş Ziyareti Vizesi 80 Euro 30 Euro 30 Euro 140 Euro
Transit Vize 80 Euro 30 Euro 30 Euro 140 Euro
Şoför Vizesi 80 Euro 30 Euro 30 Euro 140 Euro
Öğrenci Vizesi 80 Euro 30 Euro 30 Euro 140 Euro
Kültürel Vizesi 80 Euro 30 Euro 30 Euro 140 Euro
Kısa Süreli Eğitim Vizesi 80 Euro 30 Euro 30 Euro 140 Euro
Ulusal Vizeler
Aile Birleşimi Vizesi- 350 Euro
Çalışma Vizesi 350 Euro

.

İtalya Vize Randevu sayfamızdan bilgi alınız.