italya erasmus vizesi

İtalya Erasmus Vizesi

İtalya Erasmus vizesi kapsamında İtalya’ya eğitim amaçlı olarak gidecek Türk vatandaşlarının vize için İtalya Konsolosluğu tarafından belirlenmiş evrakları ilgili birimlere sunması zorunludur. İtalya erasmus vizesi için gerekli evrak listeleri düzenli olarak güncellenir. Orijinal olması zorunlu olan belgeler de dahil olmak üzere hazırlanacak tüm içeriklerin eksiksiz, doğru ve en yeni bilgiler ışığında hazırlanması gerekir. Tüm belgelerin;

Asıllarına ilave olarak 2’şer adet fotokopilerinin de hazırlanması ve İtalya Konsolosluğu’na sunulması aşamasında Türkçe olarak alınmış belgelerin tamamının İtalyanca diline çevrilmiş olması şartı aranır.

Erasmus Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Oturum İzni Başvuru Formu: Bu evrak, uzun süreli vize başvuru formu olarak da adlandırılır. İtalyanca olarak doldurulması zorunlu olan formun, ibraz edilecek belgelerde verilen bilgileri desteklemesi vize sonucunu direk olarak etkiler. Başvuru sahibinin kendisi tarafından doldurulması ve imzalanması gereken form 18 yaşından küçük öğrenciler için dolduruluyorsa ebeveynler tarafından da mutlaka imzalanmalıdır.

Pasaport:

İtalya erasmus vizesi başvurusundan kullanılacak olan pasaportun, son 10 yıl içinde çıkarılmış ve dönüş tarihinden sonra en az 3 ay kullanıma uygun geçerlilik tarihi bulunması şartı aranır. Vize basımının gerçekleşebilmesi için işleme alınan pasaportta boş ve deforme olmamış vize sayfası bulunmalıdır. Evrak dosyası içinde pasaporta ait fotokopiye de yer verilmelidir. Daha önceden alınmış vize sayfalarının fotokopilerinin eklenmesi vize onayına olumlu katkı sağlar.

İtalya erasmus vizesi nedir

Fotoğraf:

Son 3 ay içerisinde çekilmiş olan 3 adet fotoğrafın; arka fonu beyaz ve ölçülerinin de 3,5×4,5 cm olması gerekir.

İtalya’daki Okuldan Alınan Öğrenim Belgesi: Eğitim süresi boyunca kalınacak şehri gösteren belgenin fotokopisi yeterlidir.

Kimlik Bilgileri:

Güncel tarihli olması istenen belgeler; tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve nüfus cüzdanının her iki tarafının fotokopisidir.

Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi:

Acil tıbbi bakım ve hastane giderlerinin İtalya’da kalınması planlanan süre boyunca geçerli olacağı en az 30 bin Euro teminatlı poliçenin, tüm Schengen ülkelerinde geçerli olması şartı da aranır.

Başvuru Sahibinin Gidiş Amacını Gösteren Yazı:

Erasmus veya Sokrates bursu kapsamında öğrencinin İtalya’da bir üniversitenin ilgili bölümünde eğitim alacağına dair Türk Üniversitelerinden alınmış belgedir.

Taahhütname:

Ebeveynlerin her ikisi tarafından düzenlenmesi gereken taahhütnamenin noter tarafından tasdik dilmesi ve evrakın aslına ek olarak 2 fotokopisinin de yeminli bir tercüman tarafından İtalyanca diline çevrilmesi gerekir.

Ailenin Gelir Belgesi:

İtalya Öğrenci Erasmus vizesi için başvuruda bulunacak olan öğrencinin maddi ihtiyaçlarını karşılayacak kurum veya aile gelirinin belgelenmesi istenir. Maddi gelir ve taşınmaz varlık bilgilerinin de bu evrak kapsamında dosyaya konulması olumlu algılanır.

Muvaffakatname:

Başvuru sahibinin 18 yaşından küçük olması halinde seyahate katılacak ya da katılmayacak olan ebeveynlerin noterden muvaffakatname alması zorunludur. Bu belgenin aslına ek olarak fotokopisi de dosyaya eklenmelidir.

Eğitim Programının İçeriği:

İlgili eğitimin devam eden kısmına ait sertifika ve İtalya’da sürdürülecek kısmına ait içerik bilgisinin vize başvuru dosyasına eklenmesi istenir.

Günlük Hayata Dair Teminatlar:

Konaklama yeri, uçak bileti rezervasyonu, otel rezervasyonu veya İtalya’da konaklama yapılacak kişi ya da kurumdan alınacak belge ve eğitim bursu teminatı vize için istenen evraklar arasında yer alır.

Başvuru öncesinde istenen evrakların eksiksiz bir şekilde hazırlanması vize sürecini olumlu etkilerken olası zaman kayıplarının önlenmesi açısından da önemlidir. Eğitim kurumu tarafından alınacak evrakın orijinal olması istendiği için gerekli iletişimin ilgili bölümle kurulması gerekir. Ebeveynler tarafından hazırlanacak olan gelir belgelerinin İtalyanca diline çevrilmesi istenmez ancak noter tasdikli olmalıdır.

İtalya Vize Başvuru Formu

İtalya vizesi alırken doldurulacak olan başvuru formunun eksiksiz, okunaklı ve doğru bilgiler eşliğinde hazırlanması zorunludur. Form, İngilizce ya da İtalyanca olarak doldurulabilir. İşlem sırasında tükenmez kalem kullanılmalı, büyük harfle yazı yazılmalı ve dosyaya konan bilgilerin desteklenmesine özen gösterilmelidir. Bilgisayara indirilebilen İtalya Öğrenci Vizesi başvuru formu dijital ortamda hazırlanabilir. Belirtilen ölçülerde ve özelliklerde çekilen biyometrik fotoğraflardan 1 tanesi ilgili formdaki belirtilen alana yapıştırılır. Formun en alt kısmındaki imza alanı bizzat başvuru sahibi tarafından imzalanır. Bu belgeye atılan imza ile pasaport üzerindeki imzanın aynı olması zorunludur.

Başvuru formunun ilk bölümünde kimlik bilgileri teyit edilir. Vize başvuru formuna yazılan bilgiler ile kimlik bilgilerin uyumlu olmasına özen gösterilmelidir. Bu aşamada konsolos yetkililerinin tespit edecekleri bir hata ya da farklılık başvuru işleminin yapılamamasına neden olabilir. Formun 10.maddesi 18 yaşından küçük kişilerin doldurması zorunlu olan bir alandır. Bu alana yasal vasinin bilgileri de eksiksiz olarak girilmelidir. Vize işlemlerinin TC kimlik numarası üzerinden takip edilecek olması sebebiyle bu bilginin eksiksiz ve hatasız girilmesi son derece önemlidir.

Pasaporta ait bilgilerin ve iletişim bilgilerinin güncel olması, süreç içinde olası iletişim ihtiyacının zamanında kurulmasını sağlar. Ülkemizde yaşayan yabancılara ayrılan 18. madde soruları İtalya vizesi alımının kolaylaşması için doldurulmalıdır. 21. madde de yer alan sorulan vize başvurusunun neden yapıldığıyla ilgilidir. İtalya erasmus vizesi başvurularında dosya içine konan belgelerin bu talebi desteklemesi gerekir. İstenen evrakları tedarik edemeyen başvuru sahiplerinin işlemleri olumlu sonuçlanmaz. Bu aşamada İtalya vizesi almakla yetkilendirilmiş bir kurum ile çalışmak olası zaman kayıplarının önüne geçilebilmesi açısından değerlidir.

Daha önce herhangi bir sebeple alınmış vizeler sürece olumlu katkı sağlar. Başvuru formunu doldururken son 3 yıl içinde alınmış vizeler kısmının işaretlenmesi ve başvuru dosyasına varsa eski pasaportun da eklenmesi faydalı olacaktır. İlgili kurumdan alınacak davetiye, İtalya’da kalınacak süre içerisinde planlanan ülke içi ya da ülke dışı geziler ve masrafların nasıl karşılanacağına dair gerekli veriler vize başvurusunun belirlenen süre içerisinde çıkmasını sağlar.

İtalya Vize Ücreti:

Vize ücreti ve harç bedeli talep edilen vize türüne, süreye ve giriş çıkış sayısına göre değişiklik gösterebilir. En güncel bilgiye İtalya Konsolosluğu vize birimi veya işlemlerinizi takip edecek olan aracı kurum üzerinden ulaşabilirsiniz. Vize ücreti ve harç bedelinin ödeme dekontlarının asılları başvuru dosyasına konulmalıdır. Uzun süreli vize başvuruları doğrudan İtalya Konsolosluğu veya İtalya Büyükelçiliği’ne yapılır. Yapılacak seyahat öncesinde vize başvurusunun amaca uygun olarak yapılması gerekir. Uzun süreli ulusal vize başlığı altında değerlendirilecek olan Erasmus başvuruları, kesintisiz olarak 90 günden fazla ülkede kalınması gerektiği zaman yapılmalıdır.

İtalya Vizesi Kaç Günde Çıkar?

İtalya vize işlemleri gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde sunulması halinde 5 ile 7 iş günü içerisinde tamamlanır. Ekspres vize başvuruları 24 saatlik süre içerisinde sonuçlanır. Vize işlemlerinde tek yetkili birimin İtalya Konsolosluğu olduğu unutulmamalı ve işlem süresinin ilgili birimler tarafından yönetildiği bilinmelidir. Başvuru sürecinde mülakat talebi doğmamasına rağmen, yetkililerin uygun görmesi halinde ilave evrak veya mülakat talebi doğabilir.

Konsoloslukta yaşanan iş yoğunlu, resmi tatiller ve özel günlerden önce işlem sayısının artması vize çıkış süresinin de uzamasına neden olabilir. Bu sebeple vize almak isteyen kişilerin seyahat planından en az 1 ay öncesinde vize başvurusunu tamamlaması gerekir. İşlemler şahsen takip edilebileceği gibi konu hakkında deneyimli ve özverili çalışmalarıyla tanınan yetkili aracı kurumlar tarafından da başarılı bir şekilde takip edilebilir.

İtalya Erasmus Vizesi S.S.S

İtalya Erasmus Vizesi Nasıl Alınır?

İtalya kısa süreli  Erasmus  vizeleri için yetkili vize başvuru merkezlerine başvuru yapılmaktadır. İtalya’da eğitim alınacak kurumdan kabul mektubu almak gerekir.


İtalya Erasmus Vizesi Kaç Günde Çıkar?

İtalya Erasmus vizeleri başvuru tarihinden 7 iş gün sonra sonuçlanır. Bu süre hatalı ve eksik başvurularda 15 günü bulmaktadır. Eğitim başlangıç tarihinden bir ay önce başvuruda bulunmak en sağlıklı başvuru yöntemidir.


İtalya Erasmus Vizesi Ücreti Nedir?

İtalya kısa süreli Erasmus vizelerinde konsolosluk harcı 80 Euro’dur. 2021 yılında geçerli olan İtalya vizeleri ücretleri şu şekildedir:

2021 Yılı İçin Belirlenmiş İtalya Vize Ücretleri

✅ İtalya Turistik Vize Ücretleri 80 Euro
✅ İtalya Ticari Vize Ücretleri 80 Euro
✅ İtalya Aile Ziyaret Vize Ücretleri 80 Euro
✅ İtalya Aile Birleşimi Vize ve Çalışma Vize Ücretleri 140 Euro

 

 

Türü Vize Harç Ücreti Başvuru Hizmet Ücreti Danışmanlık Hizmet Ücreti Toplam Vize Başvuru Bedeli
Turistik Vizesi 80 Euro 30 Euro 30 Euro 140 Euro
Ticari Vizesi 80 Euro 30 Euro 30 Euro 140 Euro
Aile Arkadaş Ziyareti Vizesi 80 Euro 30 Euro 30 Euro 140 Euro
Transit Vize 80 Euro 30 Euro 30 Euro 140 Euro
Şoför Vizesi 80 Euro 30 Euro 30 Euro 140 Euro
Öğrenci Vizesi 80 Euro 30 Euro 30 Euro 140 Euro
Kültürel Vizesi 80 Euro 30 Euro 30 Euro 140 Euro
Kısa Süreli Eğitim Vizesi 80 Euro 30 Euro 30 Euro 140 Euro
Ulusal Vizeler
Aile Birleşimi Vizesi- 350 Euro
Çalışma Vizesi 350 Euro

.

İtalya Vizesi Nasıl Alınır?  sayfamızı ziyaret ediniz.