İtalya; Uluslararası Evlat Edinme

İtalyan vatandaşlığı kanununa göre kan bağına bağlı olup İtalyan anne veya babadan doğan çocuk İtalyan kabul edilir. Evlat edinilmiş çocuğun vatandaşlık durumu, soy bağı ve kan bağı incelenir. Evlat edinme ise evlat edinilen ile evlatlık edinen kişiler arasında yapay bir bağ kuran medeni hukuk işlemi kurulur. Suni soy bağının kurulması ise İtalya; Uluslararası evlat edinme hakkında merak edilen detaylar yazımızda.

İtalyan Vatandaşlığı Almak

İtalya; uluslararası evlat edinme ile otomatik İtalyan vatandaşlığı kazanılabilir. Otomatik İtalyan vatandaşlığı kazanma:

  • Doğumla
  • İtalya sınırları içerisinde doğmakla
  • Çocuğun reşit olmadan anne babasını tanımaması halinde
  • Evlat edinme yoluyla

Kazanılır. Tam evlat edinme sisteminde çocuk anne ve babanın tüm hukuki statüsünü kazanır. Kan bağına dayalı hısımlık işlemi kabul edilir. Bu durumda evlat edinen çocuk anne ve babanın kan akrabalarının ve onun ailesinin doğal mirasçısı olarak kabul edilir. Tam evlat edinmede hısımlık ilişkisi sona erdirilemez. İtalya’da çocukların evlat edinmesinde tam evlat edinme sistemi kabul edilir.

Evlat Edinme Yoluyla Vatandaşlık

Evlat edinme yoluyla vatandaşlık İtalyan adli makamlarınca alınmaktadır. Ayrıca yabancı karar İtalya çocuk mahkemeleri tarafından da tenfizi yapılabilir. Tenfiz bir kararın başka bir ülkede kabul edilmesi için yapılan mahkeme işlemidir. Bu sayede nüfusa kayıt ettirilir. İtalya; uluslararası evlat edinme de reşit bir çocuk evlat edildiğinde beş yıl boyunca İtalya’da ikamet etmesi gerekir ve bu sayede İtalyan vatandaşlığı için başvuru hakkı doğar.

Dilekçe İle İtalyan Vatandaşlığı Kazanılması

İtalya; uluslararası evlat edinme reşit bir çocuk ise natüralizasyon yoluyla vatandaşlık kazanılır. Bunun için çocuğun en az beş yıl boyunca İtalya’da ikamet etmesi gerekir. Yeterli gelir belgesi sunması, İtalyan vatandaşı tarafından evlatlık edinildi ise 7 sene başka bir ülkenin vatandaşı tarafından evlat edinildi ise 5 senelik tüm belgeler beyan edilir.

Evlat Edinme Yoluyla Vatandaşlığın Kaybedilmesi

İtalya; uluslararası evlat edinme işlemin ardından hukuki etkisi ile vatandaşlık kaybedilebilir. İlki evlat edinme işleminin iptal edilmesi veya geçersiz sayılması evlat edinmeye bağlı olarak kazanılan vatandaşlığın iptal edilmesine neden olabilir. Ayrıca çocuk 5 yıl boyunca ülkede ikamet etmez ise yine evlatlık ile kazanılan vatandaşlık silinir.

Vatandaşlığın Yetkili Makam Kararı İle Alınması

İtalya hukuk sisteminde yetkili makam karası ile (natüralizasyon) vatandaşlığa alınması vardır. Evlatlığın vatandaşlığa alınması için idare bir kararla vatandaşlık verir. İtalya kanunlarından 18 yaşından büyük kişinin evlat edinilmesi için vatandaşlığa alınma sebebi olarak geçerlidir. Otomatik kazanımlardan biri olan vatandaşlık hakkı kazanılması için kararın adli makamlarca onaylanması gerekir.

İtalya; Uluslararası Evlat Edinme S.S.S

İtalya'da Nasıl Evlat Edinilir?

İtalyan hukuku evlat edinenlerin en az 3 yıl evli (veya birlikte yaşaması) olmasını şart koşar. Ayrıca, müstakbel anne-baba ile evlat edinmek istedikleri çocuk veya çocuklar arasındaki yaş farkı konusunda da kısıtlamalar bulunmaktadır.

Evlat Edinme ile İtalya Vatandaşlığının Kazanılması Nasıl Olur?

Evlat edinilen çocuk reşit ve İtalyan vatandaşı ise dilekçe yolu ile İtalyan Vatandaşlığı alınabilir.

Evlat Edinme İle İtalya Vatandaşlığının Kaybedilmesi Nedir?

Evlat edinme işleminin iptal edilmesi veya geçersiz sayılması evlat edinmeye bağlı olarak kazanılan vatandaşlığın iptal edilmesine neden olabilir. Ayrıca çocuk 5 yıl boyunca ülkede ikamet etmez ise yine evlatlık ile kazanılan vatandaşlık silinir.

İtalya Vize Başvuru Formu hakkında sayfamızdan bilgi alınız.